1989
1,- Kčs
Peniaze na bežnom účte sú ohrozené infláciou.
Viac info
2021
1,- Eur
1989
1,- Kčs
2021
1,- Eur
Ako expert na investície má J&T BANKA pre Vás upozornenie. Peniaze na bežnom účte sú ohrozené infláciou. Uložte si ich radšej na termínovanom vklade.
Viac info

Čo je to inflácia?

Inflácia je definovaná ako znehodnotenie peňazí, ktoré súvisí s nárastom cien. V trhovej ekonomike sa ceny tovarov a služieb menia. Niekedy ceny rastú, inokedy zasa klesajú. O inflácii hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb. Pre každého to znamená, že za jedno euro si môže kúpiť menej ako v minulosti.

Prečo inflácia vzniká? Zvyčajne preto, že keď stúpajú ceny základných surovín, energií a pod. Tieto majú vplyv na zvýšenie cien tovarov a služieb. Tie sú drahšie ako predtým. V posledných 10 rokoch bola inflácia na Slovensku relatívne nízka. V priemere 1,74 % ročne. V rokoch 2014 až 2016 bola dokonca pod nulou.

Mnohí si však pamätajú časy, keď bola inflácia extrémna. V roku 1993 dosiahla rekordných 23 %, čo je najviac v histórii Slovenskej republiky. O rok nato spomalila dynamiku rastu na 13 %. V roku 1995 sa prvýkrát dostala pod 10 %. Cez túto hranicu sa dostala opäť v roku 1999 a dosiahla hodnotu 10,6 %. V roku 2000 vystúpila na 12 %.

V minulom roku 2020 dosiahla inflácia 1,9 %. V tomto roku od začiatku leta prišlo k výraznému zrýchleniu dynamiky rastu. V júli 2021 dosiahla hodnotu 3,3 %, čo je najviac za posledných 8 rokov. Môže za ňu predovšetkým nárast ceny pohonných hmôt, ale aj potravín. Možno ste si aj Vy všimli, že ceny chleba a iných potravín sú v poslednom čase vyššie.

 

V tomto roku očakávame infláciu na úrovni takmer 3 % a v budúcom roku jej štvorpercentnú dynamiku, pričom zvýšená inflácia sa zrejme udrží aj v roku 2023. Inak povedané, očakávame, že v tomto a dvoch nasledujúcich rokoch narastie cenová úroveň o takmer 10 %. 

Vývoj inflácie na Slovensku od roku 1993 do roku 2020
Zdroj: NBS
Inflácia môže do budúcnosti znehodnotiť aj Vaše celoživotné úspory.

Ako expert na investície má J&T BANKA pre Vás upozornenie.
Peniaze na bežnom účte sú ohrozené infláciou.
Uložte si ich radšej na termínovanom vklade.

Termínovaný vklad J&T BANKY
na 2 roky s úrokom 1,4 % ročne

Aká inflácia nás čaká v najbližších rokoch?

Finanční experti sa však vzácne zhodujú v jednom. Po viacročnom období miernej inflácie nás čakajú roky, keď bude inflácia rásť.

Inflácia by podľa všetkých predpokladov mala naďalej rásť. Ale ako vysoko a ako dlho? To sa nedá povedať presne. Názory expertov sa líšia. Niektoré odhady hovoria na najmenej o 2 % ročne.

Aký vplyv bude mať inflácia na tých, ktorí si pamätajú, keď zmrzlina stála korunu?

Najlepšie to pochopíme na konkrétnom príklade. Predstavme si človeka, ktorý má 65 rokov, žije z dôchodku a svoje celoživotné úspory vo výške 10 000 eur má uložené na bežnom účte v banke. Rád by ich odovzdal svojim potomkom. Volajme ho pán Jozef.
Ak by bola očakávaná budúca ročná inflácia napr. 2 %, tak za 10 rokov príde pán Jozef o 2 000 eur zo svojich celoživotných úspor.

Za 10 rokov môžete stratiť
viac ako 20 % z reálnej hodnoty úspor

Ako na infláciu

Nám v J&T BANKE ako expertovi na investicie záleží na finančnej gramotnosti celej slovenskej populácie. Aktuálne cítime potrebu upozorniť predovšetkým seniorov, že nastal čas, aby intenzívne uvažovali o vplyve inflácie na svoje úspory. Tieto úvahy by mali prebiehať v troch krokoch.

Krok 1

Úspory na bežnom účte zarábajú nulu a pre infláciu pomaly, ale isto strácajú svoju hodnotu. Za 10 rokov môžete prísť aj o desiatky percent ich reálnej hodnoty.

Krok 2

Je na to viacero dobrých dôvodov. S každou investíciou je spojená istá miera rizika. No sporenie cez termínované vklady môžeme považovať za (veľmi) bezpečnú formu sporenia. Peniaze si uložíte na vopred stanovenú lehotu viazanosti. Úrok termínovaného vkladu je vopred pevne stanovený a výnos je istý.

Termínované vklady J&T BANKY

Lehota viazanosti
Ročná úroková sadzba
6 mesiacov
0,30 % p. a.
9 mesiacov
0,50 % p. a.
1 rok
1,00 % p. a.
15 mesiacov
1,05 % p. a.
18 mesiacov
1,15 % p. a.
2 roky
1,40 % p. a.
3 roky
1,50 % p. a.
4 roky
1,60 % p. a.
5 rokov
1,80 % p. a.

Krok 3

Rozložíte tak sumu Vašich úspor medzi dve konzervatívne finančné riešenia. Pomer rozdelenia je na Vašom uvážení. Pre orientáciu môžeme zjednodušene povedať, že termínovaný vklad predstavuje nižšie riziko a dlhopisy vyšší výnos. Ale pri zvýšenom riziku.

 
Dlhopisy totiž majú spravidla vyšší výnos ako termínované vklady. Ak sa rozhodnete držať dlhopisy až do ich splatnosti, veľmi ľahko si spočítate výnos celej investície. S dlhopismi tak môžete ľahko plánovať svoje príjmy. No ak sa stane, že potrebujete peniaze skôr, dlhopis je možné predať.

 
S každou investíciou je spojená istá miera rizika. Rovnako je to aj pri dlhopisoch. Dlhopis je cenný papier, na základe ktorého požičiavate peniaze vybranej spoločnosti. Je preto úplne nevyhnutné správne poznať finančnú stabilitu a bonitu spoločnosti, ktorej idete požičať. Len takto viete minimalizovať riziko nesplatenia investovanej sumy. Preto si treba starostlivo preštudovať profil emitenta a dôkladne zvážiť všetky relevantné riziká. Vrátane možnej straty.

 

Chceli by ste, aby sme Vás kontaktovali?

Vyberte si ako Vás máme kontaktovať.
×

Uistite sa, že zadané číslo/e-mail je správne

Zavolajte nám a my prídeme k Vám

Poradíme Vám na čísle

Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 9.00 – 17.00 hod.

Bratislava
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava,
tel.: 0800 900 500
(v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod.),
tel.: 02/ 59 418 111

Košice
Hlavná 1, 040 01 Košice,
tel.: 0800 900 500
(v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod.),
tel.: 02/ 59 418 548

Vysoké Tatry
Grandhotel Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry,
tel.: 0800 900 500
(v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod.),
tel.: 02/ 59 418 536

KONTAKT

info@jtbanka.sk
0800 900 500
v pracovných dňoch
od 9.00 do 17.00 hod.

 

ADRESA

Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Toto propagačné oznámenie vytvorila J&T BANKA, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Banka“). Oznámenie nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Nejde o právne alebo daňové poradenstvo.

S investičnými nástrojmi je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Informácie uvedené v tomto propagačnom materiáli majú informačný charakter s cieľom poskytnúť zákazníkom a investorom základné informácie. Ďalšie informácie je možné získať na www.jtbanka.sk alebo v papierovej podobe v pobočke aj v centrále Banky.

© J&T BANKA 2021
Poradíme Vám na čísle
Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 9.00 – 17.00 hod.

Bratislava
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava,
tel.: 0800 900 500
(v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod.),
tel.: 02/ 59 418 111

Košice
Hlavná 1, 040 01 Košice,
tel.: 0800 900 500
(v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod.),
tel.: 02/ 59 418 548

Vysoké Tatry
Grandhotel Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry,
tel.: 0800 900 500
(v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod.),
tel.: 02/ 59 418 536

Zavolajte nám a my prídeme k Vám

Poradíme Vám na čísle
Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 9.00 – 17.00 hod.
Ďakujeme Vám za návštevu stránky.
Ak Vás obsah stránky zaujal a máte záujem o viac informácií alebo sa chcete s nami nezáväzne poradiť, zavolajte nám na
Tiež nám môžete nechať na seba kontakt (mail alebo mobil) a my sa Vám ozveme.

Na tejto webovej stránke používame cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac, prejdite do sekcie Ochrana súkromia a cookies.

Toto propagačné oznámenie vytvorila J&T BANKA, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Banka“). Oznámenie nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Nejde o právne alebo daňové poradenstvo.

S investičnými nástrojmi je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Informácie uvedené v tomto propagačnom materiáli majú informačný charakter s cieľom poskytnúť zákazníkom a investorom základné informácie. Ďalšie informácie je možné získať na www.jtbanka.sk alebo v papierovej podobe v pobočke aj v centrále Banky.