Vplyvom inflácie vaše úspory strácajú na hodnote každým dňom.

Čo môžete urobiť, aby ste svoje peniaze ochránili?

Termínované vklady
J&T BANKY s najlepším
úročením na trhu.

Jednou z možností, ako reagovať na súčasnú infláciu a zmierniť jej dopad na Vaše financie, je uložiť si svoje úspory na termínovaných vkladoch.

Ak premýšľate o ochrane svojich úspor vyšších ako 10 000 EUR, ponúkame Vám termínované vklady s najlepším úročením na trhu.

Dvojročný
Termínovaný vklad
J&T BANKY s úrokom
3,50 % ročne

Výhody termínovaných vkladov

S akoukoľvek investíciou je spojená istá miera rizika. No sporenie cez termínované vklady môžeme považovať za

bezpečnú formu sporenia.

Peniaze si uložíte na vopred stanovenú lehotu viazanosti. Úrok termínovaného vkladu je vopred  pevne stanovený

a výnos je istý.

Členstvo v exkluzívnom klube Magnus.

So založením termínovaného vkladu v J&T BANKE sa zároveň stávate členom exkluzívneho klubu Magnus so stovkami benefitov v hoteloch, reštauráciách a obchodoch.
Otvorenie a vedenie termínovaného vkladu je

bez poplatkov.

Neobmedzený počet vkladov

s rôznym obdobím viazanosti aj s možnosťou automatickej obnovy vkladu.

Ak premýšľate o ochrane svojich úspor vyšších
ako 10 000 EUR, ponúkame Vám termínované vklady

s najlepším úročením na trhu.

Ponuka termínovaných vkladov J&T BANKY

6 mesiacov
2,00 % p. a.
9 mesiacov
2,50 % p. a.
1 rok
3,00 % p. a.
15 mesiacov
3,20 % p. a.
18 mesiacov
3,30 % p. a.
2 roky
3,50 % p. a.
3 roky
3,50 % p. a.
4 roky
3,50 % p. a.
5 rokov
4,00 % p. a.
10 rokov
4,00 % p. a.

Čo môžete urobiť pre ochranu svojich financií

Nenechávajte svoje peniaze na
BEŽNOM ÚČTE.

Zmiernite dopad inflácie vložením
svojich úspor do
TERMÍNOVANÝCH VKLADOV J&T BANKY
s najlepším úročením na trhu.

 

Svoje úspory môžete ochrániť
aj prostredníctvom
investičných produktov J&T BANKY:

INVESTIČNÉ VKLADY
DLHOPISY
FONDY

Pre viac informácií o možnostiach ochrany Vašich úspor alebo investovania nám zanechajte kontakt a my sa Vám ozveme.

×

Uistite sa, že zadané číslo/e-mail je správne

×

Uistite sa, že zadané číslo/e-mail je správne

alebo nám zavolajte
0800 900 500

Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 9.00 – 17.00 hod.

KONTAKT
info@jtbanka.sk
0800 900 500
v pracovných dňoch
od 9.00 do 17.00 hod.

ADRESA
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Toto marketingové oznámenie J&T BANKY, a. s., podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Banka“), nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy. V zmysle ustanovenia § 73c a iných súvisiacich ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. S investičnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo obchodov, ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú sumu. Tento dokument obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť poplatky účtované Bankou podľa platného cenníka, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Banka upozorňuje investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho investičného nástroja, že výnosnosť môže v dôsledku kolísania devízových kurzov stúpať alebo klesať. Tento dokument má iba informačný charakter a nenahradzuje štatút fondu alebo kľúčové informácie pre investorov. Banka upozorňuje, že v rámci oznámení nebol zohľadnený cieľový trh – môžete sa nachádzať mimo cieľového trhu či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených investičných nástrojov. Banka neručí za správnosť a úplnosť informácií uvedených v tomto dokumente. Informácie uvedené v tomto dokumente boli platné v čase jeho vytvorenia a môžu sa meniť. Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že tvorcom niektorých investičných nástrojov môže byť dcérska spoločnosť Banky, a preto má Banka finančný prospech z distribúcie tohto investičného nástroja. Banka môže mať záujem podporiť predaj tohto investičného nástroja namiesto obchodných produktov vytvorených tretími osobami. Tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu, vlastné záujmy. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov. Všeobecné informácie týkajúce sa stimulov vo vzťahu k poskytovaniu investičných služieb Bankou sú zverejnené na webovej stránke Banky.

© J&T BANKA 2022

Poradíme Vám na čísle
Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 9.00 – 17.00 hod.

Bratislava
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava,
tel.: 0800 900 500
(v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod.),
tel.: 02/ 59 418 111

Košice
Hlavná 1, 040 01 Košice,
tel.: 0800 900 500
(v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod.),
tel.: 02/ 59 418 548

Vysoké Tatry
Grandhotel Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry,
tel.: 0800 900 500
(v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod.),
tel.: 02/ 59 418 536

Zavolajte nám a my prídeme k Vám

Poradíme Vám na čísle
Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 9.00 – 17.00 hod.

Napíšte nám

A my Vás budeme kontaktovať.

Ďakujeme Vám za návštevu stránky.
Ak Vás obsah stránky zaujal a máte záujem o viac informácií alebo sa chcete s nami nezáväzne poradiť, zavolajte nám na
Tiež nám môžete nechať na seba kontakt (mail alebo mobil) a my sa Vám ozveme.

Na tejto webovej stránke používame cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac, prejdite do sekcie Ochrana súkromia a cookies.

Toto propagačné oznámenie vytvorila J&T BANKA, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Banka“). Oznámenie nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Nejde o právne alebo daňové poradenstvo.

S investičnými nástrojmi je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Informácie uvedené v tomto propagačnom materiáli majú informačný charakter s cieľom poskytnúť zákazníkom a investorom základné informácie. Ďalšie informácie je možné získať na www.jtbanka.sk alebo v papierovej podobe v pobočke aj v centrále Banky.