Ďakujeme

za Váš záujem o konzultáciu.

Budeme Vás v najbližšej dobe kontaktovať.
Tím J&T BANKY.

Dvořákovo nábrežie 8,
811 02 Bratislava

0800 900 500

info@jtbanka.sk

KONTAKT

info@jtbanka.sk
0800 900 500
v pracovných dňoch
od 8.00 do 17.00 hod.

ADRESA

Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Toto propagačné oznámenie vytvorila J&T BANKA, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Banka“). Oznámenie nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Nejde o právne alebo daňové poradenstvo.

S investičnými nástrojmi je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Informácie uvedené v tomto propagačnom materiáli majú informačný charakter s cieľom poskytnúť zákazníkom a investorom základné informácie. Ďalšie informácie je možné získať na www.jtbanka.sk alebo v papierovej podobe v pobočke aj v centrále Banky.

© J&T BANKA 2021

Na tejto webovej stránke používame cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac, prejdite do sekcie Ochrana súkromia a cookies.

Toto propagačné oznámenie vytvorila J&T BANKA, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Banka“). Oznámenie nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Nejde o právne alebo daňové poradenstvo.

S investičnými nástrojmi je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Informácie uvedené v tomto propagačnom materiáli majú informačný charakter s cieľom poskytnúť zákazníkom a investorom základné informácie. Ďalšie informácie je možné získať na www.jtbanka.sk alebo v papierovej podobe v pobočke aj v centrále Banky.